top of page

Název projektu

Fotovoltaický systém s  akumulací pro vlastní spotřebu

Název programu

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je snížení provozních nákladů spojených s nákupem elektrické energie, zajištění vyšší energetické soběstačnosti, zabezpečení chodu klíčových zařízení v případě výpadku dodávky el. energie a snížení uhlíkové stopy žadatele.

Způsobilé výdaje

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Úspory energie

Jméno žadatele

K.A.L.T. Logistic s.r.o.

Reg. číslo žádosti

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020673

Závěry/výsledky

V důsledku zakoupení bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, žadatel očekává změnu v snížení provozních nákladů spojených s nákupem el. energie a s tím související zvýšení energetické soběstačnosti. Dále žadatel očekává snížení své uhlíkové stopy.

3 529 888,00 Kč

Dotace

2 470 921,60 Kč

(70% způsobilých výdajů)

Doba realizace

03/2020 - 12/2022

Projekt spolufinancovaný z EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

bottom of page