top of page

Název projektu

FVE K.A.L.T. Logistic

Název výzvy

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a

Jméno žadatele

K.A.L.T. Logistic s.r.o.

Reg. číslo žádosti

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003982

Způsobilé výdaje

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je snížení provozních nákladů spojených s nákupem elektrické energie, zajištění vyšší energetické soběstačnosti, zabezpečení chodu klíčových zařízení v případě výpadku dodávky el. energie a snížení uhlíkové stopy žadatele.

Závěry/výsledky

V důsledku zakoupení bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, žadatel očekává změnu v snížení provozních nákladů spojených s nákupem el. energie a s tím související zvýšení energetické soběstačnosti. Dále žadatel očekává snížení své uhlíkové stopy.

5 860 677,77 Kč

Dotace

2 496 460,68

(42,60% z celkové částky)

Doba realizace

26/08/2023 - 30/11/2023

Projekt spolufinancovaný z EU

bottom of page